สกัดทองคำจากซีพียูคอมพิวเตอร์ CPU Computer

Categories: Uncategorized

คำเตือน

สารเคมีเป็นอันตรายมากผู้ที่สกัดทองต้องป้องกันอย่างเคร่งครัดในทุกขั้น ตอน และ ต้องใส่ถุงมือหน้ากากป้องกันสารเคมีหรือใส่ชุดป้องกันสารเคมีขณะปฏิบัติงาน ทุกครั้ง เมื่อสกัดทองแสร็จ ต้องอาบน้ำชำระล้างร่างกายให้สะอาดทันที และศึกษาข้อมูลสารเคมีที่ใช้ทุกชนิดและวิธีป้องกันอย่าระเอียด

ผู้เขียนไม่ขอรับผิดชอบอุบัตเหตุที่เกิดจากการปฏิบัติทุกอย่างทั้งนี้ผู้ ปฏิบัติโปรดระวังอันตรายจากสารเคมี ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันสารเคมีทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการป้องกันด้วยความปรารถนาดี

สกัดทองจากคอมพิวเตอร์ CPU ใช้สารเคมี

VDO การสกัดทองคำจากซีพียูคอมพิวเตอร์

ซีพียูที่มีในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ซีพียูที่มีในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ลักษณะภายในของซีพียู

ซีพียูถูกลดขนาดลงเพื่อง่ายต่อการสกัดทองคำในตัว CPU

ภายในตัว CPU จะมีรายวงจรเป็นทองคำ

ใส่สารเคมีสกัดทองคำลงในซีพียู

สาัรเคมีจะลอกทองออกจากตัว CPU

สารเคมีลอกทองซีพียู

เมื่อสารเคมีลอกทองออกหมดแล้วให้เทน้ำออก

CPU ถูกลอกทองออกหมดแล้ว

ซีพียูและน้ำทอง

น้ำทอง

น้ำทอง

ตกตะกอนทอง

เทน้ำออก

ตะกอนทองที่ได้

18

ตกตะกอนทองอีกครั้ง

ตะกอนทองบริสุทธิ์

เทน้ำออก

22

ตั้งไฟให้น้ำแห้ง

ผงทองคำ

เทผงทองคำใส่เบ้าหลอม

ผงทองคำในเบ้าหลอม

วิธีการหลอมทอง

ค่อยๆให้ความร้อนผงทองพอทองละลายหลอมรวมกันเป็นก้อนให้ตักทองออกจากเบ้าหลอม

ทองคำถูกหลอมเป็นก้อน

ทองคำที่สกัดได้บริสุทธิ์ถึง 99 เปอร์เซ็นต์

ทองคำที่สกัดได้จาก CPU Computer

ทองคำที่สกัดได้จากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แผงวงจร ซีพียูคอมพิวเตอร์

สนใจข้อมูลการสกัดทองแบบละเอียดทุกขั้นตอน  > >  คลิก<< ที่นี่

Leave a Reply