ขยะของเสียการรีไซเคิล

การรีไซเคิล ( Recycle )

 

รีไซเคิล (Recycle) เป็นการจัดการวัสดุเหลือใช้ที่กำลังจะเป็นขยะ โดยนำไปผ่านกระบวนการแปรสภาพ เพื่อให้เป็นกลับมาเป็นวัสดุใหม่แล้วนำกลับมาใช้ได้อีก ซึ่งวัสดุที่ผ่านการแปรสภาพนั้นอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์เดิมหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ก็ ได้ รีไซเคิลมีความหมายต่างจาก รียูส (Reuse) ซึ่งหมายถึง การนำกลับมาใช้ใหม่โดยไม่ผ่านกระบวนการแปรสภาพใดๆทั้งสิ้น
ในความเข้าใจของคนบางกลุ่มนั้น การรีไซเคิลยังหมายถึง การนำวัสดุเหลือใช้กลับมาปรับเปลี่ยนรูปแบบ หรือพัฒนารูปร่างใหม่ ให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ

รียูส (Reuse)

การใช้ซ้ำ ( Reuse ) คือ การนำวัสดุหรือบรรจุภัณฑ์สินค้าประเภทต่างๆ เช่น กระดาษ แก้ว โลหะและพลาสติก ที่ยังใช้ประโยชน์ได้กลับมาใช้คุ้มค่าที่สุด เพราะ  “การใช้ครั้งเดียว”ทำให้เกิดขยะมากเกินจำเป็น    แลสูญเสียทรัพยากรในการผลิตวัสดุเหล่านี้ซ้ำเพื่อใช้เพิ่มเติมอีกด้วย
วิธีการใช้ซ้ำ หรือ Reuseสามารถทำได้เองโดยไม่ต้องผ่านโรงงาน โดยมี 2 วิธีดังนี้
      1. การนำกลับมาใช้ซ้ำด้วยวิธีการเดิม เช่น นำภาชนะที่เคยใส่อาหารมาใช้ใส่อาหารอีกครั้ง
      2. การนำกลับมาใช้ซ้ำโดยผ่านการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพื่อใช้ประโยชน์ในรูปแบบใหม่

การใช้ซ้ำ ( Reuse ) ขยะอิเล็กทรอนิกส์

การรียูสขยะอิเล็กทรอนิกส์กำลังเป็นที่นิยมสำหลับการลดต้นทุนการผลิตในยุคปัจจุบันซึ่งมีอัตราการแข่งขันกันสุงมากสำหลับผู้ผลิตการรียูสอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จึงเกิดมากขึ้นทุกวันซึ้งส่งผลให้คุณภาพอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์น้อยลงและราคาของผลิตภัณฑ์ถูกลงตามไปด้วย
.
.
.
แผงวงจรอิล็กทรอนิกส์ที่สำหรับถอดอุปกรณ์ออกมา Reuse กลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง
.
.
การถอดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ออกจากแผงวงจรด้วยการย่างตะกั่วเพื่อถอดอุปกรณ์ออก
.
.
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ( Reuse ) หรือการใช้ซ้ำสำหลับนำไปประกอบแผงวงจรใหม่
.
.
ไอซี ( IC ) ย่อมาจาก Integrated Circuit หมายถึง วงจรรวม โดยการนำเอาไดโอด, ทรานซิสเตอร์, ตัวต้านทาน, ตัวเก็บประจุ และองค์ประกอบวงจรต่างๆรวมกันไว้ภายใน  IC เป็นเป้าหมายสำคัญของการรียูส (Reuse)
.

สกัดทองจากคอมพิวเตอร์ CPU

VDO การสกัดทองคำจากซีพียูคอมพิวเตอร์

ข้อมูลการสกัดทองแบบละเอียดทุกขั้นตอน  > >  คลิก << ที่นี่

สกัดทองแยกทองคำออกจากซีพียูที่มีในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ซีพียูที่มีในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ลักษณะภายในของซีพียู

ซีพียูถูกลดขนาดลงเพื่อง่ายต่อการสกัดทองคำในตัว CPU

ภายในตัว CPU จะมีรายวงจรเป็นทองคำ

ใส่สารเคมีสกัดทองคำลงในซีพียู

สาัรเคมีจะลอกทองออกจากตัว CPU

สารเคมีลอกทองซีพียู

เมื่อสารเคมีลอกทองออกหมดแล้วให้เทน้ำออก

CPU ถูกลอกทองออกหมดแล้ว

ซีพียูและน้ำทอง

น้ำทอง

น้ำทอง

ตกตะกอนทอง

เทน้ำออก

ตะกอนทองที่ได้

18

ตกตะกอนทองอีกครั้ง

ตะกอนทองบริสุทธิ์

เทน้ำออก

22

ตั้งไฟให้น้ำแห้ง

ผงทองคำ

เทผงทองคำใส่เบ้าหลอม

ผงทองคำในเบ้าหลอม

วิธีการหลอมทอง

ค่อยๆให้ความร้อนผงทองพอทองละลายหลอมรวมกันเป็นก้อนให้ตักทองออกจากเบ้าหลอม

ทองคำถูกหลอมเป็นก้อน

ทองคำที่สกัดได้บริสุทธิ์ถึง 99 เปอร์เซ็นต์

ทองคำที่สกัดได้จาก CPU Computer

ทองคำที่สกัดได้จากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แผงวงจร ซีพียูคอมพิวเตอร์

 

สนใจข้อมูลการสกัดทองแบบละเอียดทุกขั้นตอน  > >  คลิก << ที่นี่

 

 

วิธีการสกัดทองคำจากขยะอิเล็กทรอนิกส์อุปกร์อิเล็กทรอนิกส์และโลหะมีค่า

 

การสกัดทองมีด้วยกันหลายวิธีต้องขอบอกว่าการ สกัดทองนั้นต้องเลือกวิธีที่เหมาะสมกับงานที่จะมาสกัดทองมิฉะนั้นท่่านจะไม่ ได้ทองคำที่ตั้งเป้าหมายที่ตั้งไว้ หรืออาจไม่ได้ทองคำเลยหากทำผิดวิธี ฉะนั้นก่อนลงมือสกัดทองคำจากขยะอิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือ โลหะมีค่าต้องเลือกวิธีที่เหมาะสมที่สุดกับงาน

สำหรับการสกัดทองคำจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ครั้ง นี้ งานเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ถูกบดรวมกันมา มีวัสดุหลายชิด เช่น PCB ตัว IC โลหะชุบทอง แก้ว และกระเบื้องชุบทองคำ ผมจึงเลือกวิธี การสกัดทองคำด้วยไฟฟ้าเคมีซึ้งจะไม่ืทำลายวัตถุดิที่นำมาสกัดทองและยังคง อยู่สภาพเดิม

ขั้นตอนการสกัดทองจากขยะอิเล็กทรอนิกส์อุปกร์อิเล็กทรอนิกส์และโลหะมีค่า

1. จัดเตรียมสถานที่ควรเป็นสถานที่ที่อาศถ่ายเทได้สะดวกห่างไกลจากชุมชนและฟาร์มปศุสัตว์

2. ทำความสะอาดวัตถุดิบที่นำมาสกัดทองคำ

อุปกรณ์ที่ใช้ในการสกัดทองคำากขยะอิเล็กทรอนิกส์อุปกร์อิเล็กทรอนิกส์และโลหะมีค่า

1. บีกเกอร์  ( Beaker )

2 . ภาชนะสแตนเลสสำหรับใส่วัตถุดิบในการสกัดทองด้วยไฟฟ้า หรือ ภาชนะแก้ว (สำหลับภาชนะสแตนเลส ใช้สแตนเลสเบอร์ 316 หรือ เบอร์ 304 )

3 . แผ่นเพลทประจุบวก

4 . แผ่นเพลทประจุลบ ( สำหรับให้ทองมาติด )

5 . เครื่องจ่ายไฟปรับค่าได้กระแสตรงแรงดันต่ำกระแสสูง ขั้นต่ำควรเป็น 5o A ขึ้นไป

6 . สารเคมีสำหรับใช้ลอกทองออกจากวัตถุดิบให้อยู่ในรูปของสารละลาย โกสติปเปอร์ ( gold stepper )

7. กรดกัดแผ่นเพลทประจุลบ

8. น้ำประสานทอง

 

 

นำวัถุดิบสกัดทองใส่ Beaker

ใส่ gold stepper ลงในวัตถุดิบ

ทองจะถูกสารละลายโกสติปเปอร์จนหมด

วัตถุดิบที่ถูกสารละลายโกสติปเปอร์กัดทองคำจนหมด

เทน้ำที่มีสารละลายทองอยู่แยกออกจากวัตถุดิ

นำสารละลายทองที่ได้มาแยกด้วยไฟฟ้าเคมี

เครื่องแยกทองด้วยไฟฟ้าที่สร้างขึ้นเองสำหรับงานสกัดทองโดยเฉพาะ

สนใจสั่งทำได้ ติดต่อเรา : > > คลิก < < ที่นี่

สกัดทองออกจากน้ำโดยการใช้ไฟฟ้า

ทองคำจะมาติดที่แผ่นเพลทประจุลบ

นำแผ่นเพลทประจุลบที่ทองคำติดมาทำการสกัดโลหะออกด้วยสารเคมี

โลหะแผ่นเพลทประจุลบจะถูกสารเคมีละลายจนเหลือแต่ทองคำ

 

ผงทองคำที่ได้จากการทำเคมี

นำผงทองคำมาหลอมเป็นก้อนเดียวกัน

ใช้ความร้อนเป่าผงทองคำให้หลอมเป็นก้อนเดียวกัน

ตัวอย่างทองคำที่ได้จากการสกัดทองจากขยะอิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และโลหะชุบทอง หรือเป็นแร่ทองคำก็ได้

สำหรับ วิธีการสกัดทองคำในปัจจุบันมีด้วยกันหลายวิธีตัวอย่างเช่น  การสกัดหรือแยกทองคำด้วยไฟฟ้า  การสกัดทองคำโดยใช้สารเคมี  และการหลอมถลุงเป็นต้น   แต่สำหรับวิธีที่ได้ผลดีที่สุดได้เปอร์เซ็นต์ทองคำสูงถึง99.99 เปอร์เซ็นต์ คือการสกัดทองคำด้วยไฟฟ้า

การสกัดทองคำที่นิยมทำและได้ผลของเปอร์เซ็นต์ทองสูงและได้ทองในปริมาณมากมีด้วยกัน 2 วิธี

1.  การสกัดทองโดยใช้สารเคมี

2.  การสกัดทองด้วยไฟฟ้า


1.  การสกัดทองโดยใช้สารเคมี

 

สกัดทองจากแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์

คอนเนคเตอร์ชุบทองคำ

แยกเข็มชุบทองออกจากแผงวงจร

ใส่น้ำกรดไนตริกลงในเข็มชุบทอง

กรดไนตริก

กรดไนตริกจะกััดโลหะที่ไม่ใช้ทองออก

ต้มผงตะกอนทอง

7

กรองผงตะกอนทอง

ตะกอนทองที่ได้

หลอมทองให้เป็นก้อน

ก้อนทองที่ได้

 

2. ตัวอย่างวิธีการสกัดทองด้วยไฟฟ้า

อุปกรณ์สกัดทองคำด้วยไฟฟ้า

1. บีกเกอร์  ( Beaker )

2 . ภาชนะสแตนเลสสำหรับใส่วัตถุดิบในการสกัดทองด้วยไฟฟ้า หรือ ภาชนะแก้ว (สำหลับภาชนะสแตนเลส ใช้สแตนเลสเบอร์ 316 หรือ เบอร์ 304 )

3 . แผ่นเพลทประจุบวก

4 . แผ่นเพลทประจุลบ ( สำหรับให้ทองมาติด )

5 . เครื่องจ่ายไฟปรับค่าได้กระแสตรงแรงดันต่ำกระแสสูง ขั้นต่ำควรเป็น 5o A ขึ้นไป

6 . สารเคมีสำหรับใช้ลอกทองออกจากวัตถุดิบให้อยู่ในรูปของสารละลาย โกสติปเปอร์ ( gold stepper )

7. กรดกัดแผ่นเพลทประจุลบ

8. น้ำประสานทอง

ขั้นตอนวิธีการสกัดทองคำด้วยไฟฟ้า

1. จัดเตรียมสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกและอยู่ห่างไกลจากแหล่งชุมชน

2. จัดเตรียมวัตถุดิบในการสกัดทองคำ และทำความสะอาดวัตถุดิบไม่ให้มีสารปนเปื้อน เช่น คาบ น้ำมัน  ฝุ่นละออง  ฯลฯ

 

นำซิมโทรศัพท์มืิอถือใสในสารละลายทองหรือกรดกัดทอง

สารละลายทองที่ได้มาแยกทองออกจากน้ำด้วยไฟฟ้า

ทองจะะมาเกาะที่แผ่นเพลทประจุลบ

ทองที่เกาะแผ่นเพลทประจุลบจนเต็มพื้นที่

แผ่นเพลทประจุลบมาทำละลายด้วยกรด

แผ่นเพลทประจุลบจะถูกทำละลายจนหมดแล้วเหลือแต่ผงทอง

ตัวอย่างผงทองคำที่ได้

ผงทองที่ได้มาใส่ในเบ้าหลอม

หลอมทองคำให้เป็นก้อนเดียวกัน

ตัวอย่างทองที่ได้จาการสกัดทองคำด้วยไฟฟ้า

 

สนใจข้อมูลการสกัดทองแบบละเอียดทุกขั้นตอน  > >  คลิก << ที่นี่